Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu,
jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego
poświęcenia wielkim narodowym celom.
Jan Paweł II (Warszawa, Parlament 11 czerwca 1999).


Grzegorz Turlejski u Ojca Świętego Jana Pawła II,
Plac Św. Piotra w Rzymie - 18.10.2000 r.Grzegorz Turlejski z trenerem Kazimierzem Górskim
- Stadion im. A. Maszewskiego w Kamieńsku - 1.10.2005 r.
Grzegorz Turlejski z arcybiskupem
Stanisławem Nowakiem - Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Kamieńsku - 1.06.2005 r.Grzegorz Turlejski z prezydentem Częstochowy
Tadeuszem Wroną - Urząd Miasta
w Częstochowie - 15.05.2005 r.Grzegorz Turlejski z prof. Kazimierzem Secomskim
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kamieńsku - 31.05.2002 r.Grzegorz Turlejski z prezesem Stowarzyszenia
Pamięć Jana Pawła II Ryszardem Zawadowskim
- Częstochowa - 15.05.2005 r.
Grzegorz Turlejski z ks. bp Antonim Długoszem
- Kościół Parafialny w Kamieńsku - 18.05.1996 r.Grzegorz Turlejski z Jackiem Zielińskim
z zespołu SKALDOWIE - Kościół Parafialny
w Kamieńsku - 15.01.2006 r.
Grzegorz Turlejski z byłymi żołnierzami Szarych Szeregów
- Kościół Parafialny p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Kamieńsku - 2007 r.Grzegorz Turlejski z Zarządem Rodziny Katyńskiej
- w Piotrkowie Tryb. - pomnik Żołnierza Polskiego
w Kamieńsku - 26.03.2006 r.
Grzegorz Turlejski z Zofią Szymkowską
- Dom Ludowy im. Kazimierza Tazbira
w Kamieńsku - 30.09.2007 r.Grzegorz Turlejski z Wiesławem Januszem Mikulskim
poetą z Ostrołęki - Kościół Parafialny
w Kamieńsku - 04.06.2006 r.
Grzegorz Turlejski z ks. kard. Marianem Jaworskiem
- Wyższe Seminarium Duchowne we Lwowie
- 27.10.2007 r.Grzegorz Turlejski z ks. abp Mieczysławem Mokrzyckim
i Ryszardem Zawadowskim- Wyższe Seminarium
Duchowne we Lwowie - 27.10.2007 r.
Grzegorz Turlejski z prof. Józefem Stasińskim
i prof. Zenonem Błądkiem- Wyższe Seminarium
Duchowne we Lwowie - 27.10.2007 r.Grzegorz Turlejski z prezydentem Polskiego
Związku Pszczelarskiego Tadeuszem Sabatem
- Gorzkowice - 19.08.2007 r.
Grzegorz Turlejski z Henrykiem Strzeleckim
- przewodniczącym Stowarzyszenia Szare Szeregi
Krąg Kamieńsk - Dom Ludowy im. Kazimierza Tazbira
w Kamieńsku - 08.06.2008 r.Grzegorz Turlejski i Antoni Wojnarowski
prezes Honorowy OZBŻKWP - Dom Ludowy
im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku - 08.06.2008 r.
Grzegorz Turlejski z byłymi zawodnikami LZS Świt
w Kamieńsku - stadion im. Antoniego Maszewskiego
w Kamieńsku - 08.06.2008 r.Grzegorz Turlejski i dr Zbigniew Grządzielski
- wykładowca WSP w Częstochowie - Dom Ludowy
im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku - 08.06.2008 r.
Grzegorz Turlejski z ks. dr hab. Marianem Dudą
rektorem Instytutu Teologicznego w Częstochowie
- Góra Kamieńsk - 27.03.2008 r.Grzegorz Turlejski z ks. Andrzejem Stępniem
- Góra Kamieńsk - 27.03.2008 r.
Grzegorz Turlejski z ks. prof. dr hab. Augustynem
Eckmannem z KUL im.Jana Pawła II w Lublinie
- Góra Kamieńsk - 27.03.2008 r.Grzegorz Turlejski z ks. dr Marianem Szymonikiem
z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie
- Góra Kamieńsk - 27.03.2008 r.
Grzegorz Turlejski z wiceprezydentem Torunia
Rafałem Pietrucieniem oraz przewodniczącym
Rady Miasta Torunia Waldemarem Przybyszewskim
- Góra Kamieńsk - 27.03.2008 r.Grzegorz Turlejski i wiceprzewodniczący OZBŻKWP
Mieczysław Orzełek - Kamieńsk - 8.11.2009 r.
Grzegorz Turlejski i ks. dr Paweł Bogumił Sobuś
z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie
- Góra Kamieńsk - 27.03.2008 r.Grzegorz Turlejski oraz v-ce prezydent Częstochowy-
Bogumił Sobuś - Góra Kamieńsk - 27.03.2008 r.

Grzegorz Turlejski i przewodniczący Ogólnokrajowego Związku
Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
kpt. Leszek Golcz - Bąkowa Góra - 10.05.2008 r.Grzegorz Turlejski z Markiem Mazurem -
przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Woj. Łódzkiego
i Hieronimem Hubarem - zastępcą dyrektora Departamentu
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego
- Stadion im. A. Maszewskiego w Kamieńsku - 14.08.2008 r.
Grzegorz Turlejski i Stanisław Sipa - prezes
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb.
- Stadion im. A. Maszewskiego w Kamieńsku - 14.08.2008 r.Grzegorz Turlejski i Zbigniew Zieliński - b.minister
Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Kamieńsk - 8.11.2009 r.
Grzegorz Turlejski i poseł Antoni Macierewicz
- Kamieńsk - 8.11.2009 r.Grzegorz Turlejski i senator Wiesław Dobkowski
- Kamieńsk - 8.11.2009 r.
Grzegorz Turlejski i prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Armii Krajowej Józef Wiesław Cubała
- Kamieńsk - 8.11.2009 r.Grzegorz Turlejski i dyrektor IPN Oddział
w Łodzi Marek Drużka - Kamieńsk - 8.11.2009 r.
Grzegorz Turlejski i Andrzej Adamowicz
- Kamieńsk - 8.11.2009 r.Grzegorz Turlejski i gen. bryg. Stanisław
Burza-Karliński - Kamieńsk - 8.11.2009 r.
Grzegorz Turlejski i przewodniczący Zarządu Głównego
OZBŻKWP kpt. Ryszard Zielonka - Kamieńsk - 8.11.2009 r.Grzegorz Turlejski i proboszcz parafii w Gorzędowie
ks. kan. Cezary Kaleta- Gorzędów - 19.09.2010 r.
Od lewej: Krzysztof Kiliański - członek prezydium NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, Andrzej Szymczak - piłkarz ręczny, bramkarz reprezentacji Polski, brązowy medalista olimpijski z Montrealu, Zygmunt Smalcerz - sztangista, złoty medalista olimpijski, Waldemar Krenc - przewodniczący Zarządu Regionu ZŁ NSZZ "Solidarność", Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności"
i Olimpijczyków, Mieczysław Nowicki - kolarz, dwukrotny medalista olimpijski z Montrealu, Grzegorz Turlejski, Bogusława Turlejska - inspektor d/s promocji w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, Wiesław Rudkowski - bokser, wicemistrz olimpijski i mistrz Europy, Marek Leśniewski - kolarz, medalista z igrzysk olimpijskich w Seulu oraz z mistrzostw świata, Tadeusz Skorek - Dyrektor Wyścigu - Kamieńsk - 5.07.2009 r.Grzegorz Turlejski z małżonką Bogusławą
i dr Ksawerym Jasiakiem z IPN w Opolu
- Dom Ludowy im. K. Tazbira w Kamieńsku - 4.03.2010 r.Grzegorz Turlejski z małżonką Bogusławą i Edwin Krawczyk
- prezes Koła Pszczelarzy w Kocierzowach i Czesław Korpysa
- wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego -
Dom Ludowy im. K. Tazbira w Kamieńsku - 23.08.2009 r.
Grzegorz Turlejski z ks. dr Ireneuszem Skubisiem
- redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego
Niedziela - 19.09.2010 r.Grzegorz Turlejski z dyr. Zenonem Bartczakiem
- Dom Ludowy im. Kazimierza Tazbira
w Kamieńsku - 07.06.2009 r.
Grzegorz Turlejski i kombatanci AK
- pomnik Warszyca w Kamieńsku - 18.06.2010 r.Grzegorz Turlejski i Andrzej Cewiński
- sekretarz WKOPWiM w Łodzi
- Urząd Miejski w Kamieńsku - 07.06.2009 r.
Grzegorz Turlejski i dr Tomasz Toborek z Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi - Dom Ludowy
im. K. Tazbira w Kamieńsku - 7.01.2010 r.Wnuczka Warszyca - Joanna, prawnuczek Grzegorz,
syn Stanisław, Bogusława Turlejska, Grzegorz Turlejski
- Stary Cmentarz w Radomsku - 28.03.2010 r.
Grzegorz Turlejski z żoną Bogusławą
i redaktorem Wojciechem Mścichowskim
- Dom Ludowy im. K. Tazbira w Kamieńsku - 2.06.2010 r.Grzegorz Turlejski z ks. Leszkiem Druchem
- Krypta Sługi Bożej Wandy Malczewskiej
w Kościele w Parznie - 20.08.2011 r.
Grzegorz Turlejski i ks. Krzysztof Jeziorowski
- Kalwaria w Wąsoszu Górnym - 29.09.2011 r.Grzegorz Turlejski z rzeźbiarzem Jerzym Stankiewiczem
- pod pomnikiem Warszyca w Kamieńsku - 03.11.2009 r.
Grzegorz Turlejski z Augustynem Sztukiem,
Bogusławą Mroczkowską i dyr. Zenonem Bartczakiem
- Piotrków Tryb. 2008 r.Grzegorz Turlejski z byłymi zawodnikami
założycielami Świtu Kamieńsk - 2007 r.
Grzegorz Turlejski z premierem
Janem Olszewskim - Radomsko 1997 r.Grzegorz Turlejski z Marianem Berezką
- prezesem PTN w Radomsku - 04.06.2005 r.
Grzegorz Turlejski z małżonką Bogusławą
i Janem Pawlikiem - Kamieńsk 2009 r.Grzegorz Turlejski z Adamem Musiałem
reprezentantem Polski w piłce nożnej - 2006 r.
Grzegorz Turlejski i Karol Sikora -
wójt Gminy Kluki - Kluki 2013 r.
Grzegorz Turlejski Copyright © 2011 All Rights Reserved!
Projekt i wykonanie: Grzegorz Turlejski.