Moja działalność zawodowa i społeczna.

1. Wykształcenie i praca zawodowa.

Grzegorz Turlejski (ur.17.11.1954 r. w Kamieńsku), ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej (1978 r.) z tytułem mgr inż. elektryk. W ramach powszechnego obowiązku służby wojskowej po ukończeniu studiów ukończył SOR na WSOWI we Wrocławiu, promowany na stopień podporucznika (1979 r.). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach:
- Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości (2002 r.).
- Technologia informacyjna i informatyka w szkole (2003 r.).
Uzyskał Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (2004 r.). 25 lat pracy pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Kamieńsku (1.09.1978 – 18.11.2002) (13.12.2010 - 22.06.2011). Nauczyciel dyplomowany (2002). Nagroda dyrektora szkoły: 1987, 1988, 1990, 1991, 1995, 2000, 2001 r. Nagroda Kuratora Oświaty: 1999 r. Pomysłodawca i wykonawca kącika T. Kościuszki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku – 1997r. Pomysłodawca i wykonawca gabloty „Miejsca Pamięci Narodowej w Kamieńsku”w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku – 1996r. Opiekun Szkolnego Koła OHP – (1986 – 1991). Opiekun Pracowni Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego – (1984 – 1992). Od 18 listopada 2002 r. do 13 grudnia 2010 r. burmistrz Kamieńska. Od 17 września 2012 r. do 31 października 2012 r. nauczyciel w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie. Od 6 marca 2013 r. do 28 lutego 2019 r. sekretarz gminy Kluki.

2. Działalność samorządowa.

Radny Rady Miejskiej w Kamieńsku (1990 - 2002), (2010 - 2014). Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku (1990 - 1994). Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ im. dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku od dnia 18.11.2002 r. do 13 grudnia 2010 r. Przewodniczący Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie od 16.12.2002 r.- 30.09.2005 r. Członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku od dnia 30.12.2002 r. - 04.06.2007 r. Członek zespołu redakcyjnego Echa Kamieńska 1991 - 1994. Członek Komitetu Organizacyjnego od I do IV Dni Kamieńska. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
- V Dni Kamieńska 2003 r.
- VI Dni Kamieńska 2004 r.
- VII Dni Kamieńska 2005 r.
- VIII Dni Kamieńska 2006 r.
- IX Dni Kamieńska 2007 r.
- X Dni Kamieńska 2008 r.
- XI Dni Kamieńska 2009 r.
- XII Dni Kamieńska 2010 r.
Członek delegacji gminy Kamieńsk, która na Placu Św. Piotra w Rzymie w dn. 18.10.2000 r. wręczyła Janowi Pawłowi II akt nadania Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk. Przewodniczący kapituły medalu mjr Antoniego Maszewskiego – 2008 r. Przewodniczący kapituły medalu 15-lecia odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk – 2009 r. Współorganizator III Krajowej Konferencji Samorządy R.P. dla Jana Pawła II – 2008. Członek Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola w gminie Kamieńsk – 2002 r. Członek komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 2003 r. Przewodniczący Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola w gminie Kamieńsk – 2007 r. Jako burmistrz Kamieńska doprowadził do wmurowania w 2005 r. na pomniku Żołnierza Polskiego w Kamieńsku tablicy poświęconej „Pamięci pomordowanych przez Wermacht w dniach 3-4 września 1939 r. cywilnych obywateli Kamieńska i okolic”, która przez kilka lat zalegała w prywatnym garażu pokryta pajęczyną. Jako burmistrz Kamieńska zorganizował w latach 2003-2010 następujące uroczystości patriotyczne:
- Kolejne Rocznice Zbrodni Katyńskiej.
- Kolejne Rocznice Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- Kolejne Rocznice Wybuchu II Wojny Światowej.
- Kolejne Rocznice Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
- 20, 25,26 Rocznica Męczeńskiej Śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki.
- Dzień Mjr Antoniego Maszewskiego – 08.06.2008r.
- Kolejnych Dni Papieskich.
- Koncerty patriotyczne.
- 15 rocznica odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk – 2009 r.
- Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Warszyca – 2009 r.
- 90 rocznica wojny polsko – bolszewickiej 2009 r.
Plebiscyt Dziennika Łódzkiego:
- III miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego "Wójt Roku 2003".
- X miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszego samorządowca woj. łódzkiego 2008 r.
- II miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszego samorządowca woj. łódzkiego "wójt/burmistrz/prezydent" w powiecie radomszczańskim 2008 r.
- VII miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszego samorządowca woj. łódzkiego 2009 r.
- I miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszego samorządowca woj. łódzkiego "wójt/burmistrz/prezydent" w powiecie radomszczańskim 2009 r.
- XI miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszego samorządowca woj. łódzkiego 2010 r.
- II miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszego samorządowca woj. łódzkiego "wójt/burmistrz/prezydent" w powiecie radomszczańskim 2010 r.

3. Działalność związkowa i polityczna.

Członek NSZZ "Solidarność" od 1981r. Wiceprzewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kamieńsku z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Radomsku w wyborach do Sejmu i Senatu w dniu 4 czerwca 1989 r. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Kamieńsku (1989 - 1990). Przewodniczący Międzyszkolnej Komisji Oświaty NSZZ "Solidarność" w Gminie Kamieńsk (1994 - 2002). Członek Prezydium Delegatury NSZZ "Solidarność" w Radomsku (1995-2002). Przewodniczący RS AWS w Kamieńsku (1998-2002). Członek obwodowej komisji wyborczej, obwodowej komisji ds. referendum – 1996. Kandydat na posła do Sejmu R.P.- 1997, 2001, z ramienia AWS.

4.Działalność sportowa.

Zawodnik AZS Częstochowa (1974-1977). Zawodnik LZS Świt (1977-1990) - 267 meczów, 37 bramek - grający trener (wiosna 1982, sezon 1983/84, sezon 1988/89) - społecznie. Strzelec pierwszej bramki na stadionie im. mjr Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku, 6 sierpnia 1978 r., w meczu Świt – Włókniarz Zelów 1:1 (1:0). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy LZS Świt w Kamieńsku 1998 - 2002.

5. Działalność w społecznych komitetach i stowarzyszeniach.

Członek Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku (1981 -1991). Członek Społecznego Komitetu Budowy Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Kamieńsku (1991-1995). Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska od 1994 roku do 5 grudnia 2018 r. Redaktor naczelny Echa Kamieńska 1995 - 2012. Honorowy Członek Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II - 27.03.2008 r. Honorowy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej - 2009 r. Honorowy Członek Społecznego Komitetu Budowy Panteonu Bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego - 2011 r. Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Nęczeństwa w Łodzi - od 15.02.2017 do nadal. Członek zespołu redakcyjnego Echa z Parzna - od 1.09.2017 - 31.12.2018 r. Z jego inicjatywy Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska którego jest inicjatorem powstania, prezesem i współzałożycielem oraz NSZZ Solidarność wmurowało na terenie miasta Kamieńska tablice upamiętniające następujące postacie i rocznice:
- mjr Antoni Maszewski – olimpijczyk, żołnierz 2 Korpusu - 1995 r.
- ks. Jerzy Popiełuszko- kapelan Solidarności – 1996 r.
- Kazimierz Tazbir – wychowawca, nauczyciel, społecznik - 1996 r.
- dr Mieczysław Kotarbiński – żołnierz ZWZ - AK - 1998 r.
- Ojciec Święty Jan Paweł II - 2000 r.
- O. Kosma Lenczowski – kapelan Legionów Piłsudskiego - 2004 r.
- A. Jurkowski, J. Marianowski, P. Secomski, A. Śliwiński - założyciele Straży Pożarnej w Kamieńsku - 2007 r.
- 90 rocznicę Odzyskania Niepodległości - 2008 r.
- 90 rocznica wojny polsko - bolszewickiej - 2009 r.
- 150 rocznicę Powstania Styczniowego - 2013 r.
- ppor. Stanisław Ciesiołkiewicz - komendant ZWZ - AK w Kamieńsku - 2015 r.
Jest autorem napisów na tych tablicach pamięci. Z jego inicjatywy i pod jego przewodnictwem Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska zorganizowało XIX Konkursów Historia Kamieńska (2000 - 2018). Jest autorem wszystkich zestawów pytań w tych konkursach.

6. Inicjatywy.

Inicjator odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk - 8.05.1991r.
Inicjator nadania nazwy Osiedle 700 - lecia Kamieńska - dla osiedla w Kamieńsku - 1991.
Inicjator nadania nazwy stadionowi w Kamieńsku – Stadion Sportowy imienia Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku – 1991.
Inicjator nadania zwałowisku zewnętrznemu KWB Bełchatów nazwy Góra Kamieńska - 25.07.1997 r.
Inicjator referendum gminnego w sprawie budowy wysypiska śmieci – 1999 r.
Inicjator nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kamieńska - 29.11.1999 r.
Inicjator wybicia medalu upamiętniającego nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – 2000 r.
Inicjator budowy budynku komunalnego z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Kamieńsku – 2007 r.
Inicjator wybicia medalu mjr Antoniego Maszewskiego- 2007 r.
Inicjator nadania imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku – 2007 r.
Inicjator wybicia medalu III Krajowej Konferencji – 2008 r.
Inicjator zmiany nazwy ulicy w Kamieńsku z Polnej na Antoniego Śliwińskiego – 2008 r.
Inicjator nadania nazw ulicom w Kamieńsku: mjr Henryka Sucharskiego, mjr Antoniego Maszewskiego, gen. Juliana Filipowicza, płk Józefa Mularczyka, ks. Michała Fiszera, kpt. Jana Łuczyńskiego, ks. bp Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego, ks.Ignacego Jankowskiego, Mikołaja Przerębskiego.
Inicjator nadania pomnikowi na Placu Wolności w Kamieńsku upamiętniającego bohaterstwo żołnierza polskiego nazwy „Pomnik Żołnierza Polskiego” – 2008 r.
Inicjator budowy obelisku upamiętniającego 15 - lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk – 2008 r.
Inicjator wybicia medalu 15-lecia odzyskania praw miejskich przez Kamieńsk – 2008 r.
Inicjator budowy pomnika Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" w Kamieńsku -2009 r.

7. Działalność autorska.

Odczyty:

- "Historia Kamieńska" - podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku -4.06.1999 r.
- "Tadeusz Kościuszko" - podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku -23.05.2003 r.
- "10-lat SPMK 1994-2004" - podczas uroczystości 10-lecia SPMK - 19.04.2004 r.
- "10-lat wydawania Echa Kamieńska" - podczas XXXI Walnego Zebrania Członków SPMK - 7.11.2005 r.
- "Antoni Maszewski - olimpijczyk 1936 r., żołnierz 2 korpusu." - podczas X Dni Kamieńska - 08.06.2008 r.
- "15-lat SPMK 1994-2009" - podczas uroczystości 15-lecia SPMK - 19.04.2009 r.

Publikacje:

Współautor monografii "KS Świt Kamieńsk 1937-1993" – 1994 r.
Współautor folderu "Poznaj Miasto i Gminę Kamieńsk" -2005 r.
Współautor folderu "Miasto i Gmina Kamieńsk" -2006 r.
Konsultant merytoryczny i autor słowa wstępnego do książki "Leksykon miasta i gminy Kamieńsk" – 2007 r.
Współautor książki "Kamieńsk Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II" – 2008 r.
Autor książki "Antoni Maszewski - olimpijczyk i żołnierz" – 2008 r.
Współautor ulotki informacyjnej o mjr Antonim Maszewskim – 2008 r.
Współautor folderu "Przewodnik po gminie Kamieńsk" – 2009 r.
Współautor książki "III Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II" – 2009 r.
Współautor książki "Prawo miejskie dla Kamieńska" – 2009 r.
Autor kilkuset publikacji prasowych i internetowych 1991 - 2011.
Współautor książki "Pro Memoria." - 2010 r.
Autor przedmowy w książce Zbigniewa Zielińskiego „Gen. bryg. Stanisław Sojczyński „Warszyc” i jego żołnierze z AK i KWP.” – 2010 r.
Autor 19 biogramów do Radomszczańskiego Słownika Biograficznego tom II 2019 r.
Autor artykułów zamieszczonych w Piśmie Samorządowym Województwa Łódzkiego Ziemia Łódzka 2016 - 2018.
Jako burmistrz Kamieńska wsparł finansowo wydanie następujących książek o tematyce pamięci narodowej:
- Kamieńsk i jego harcerskie szeregi – Zbigniew Grządzielski, Leopold Mikunda – 2005 r.
- Żołnierze Warszyca – płk Antoni Wojnarowski – 2006 r.
- Leksykon miasta i gminy Kamieńsk – Zbigniew Grządzielski – 2007 r.
- Skąd Twój ród komendancie „Marcinie” – Zbigniew Zieliński – 2008 r.
- Komandosi spod znaku Armii Krajowej – Zbigniew Zieliński – 2008 r.
- Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego – dr Ksawery Jasiak – 2008 r.
- Wspomnienie o Ruszczynie – Barbara Sabaturska – 2010 r.
- Gen. bryg. Stanisław Sojczyński „Warszyc” i jego żołnierze z AK i KWP.” – Zbigniew Zieliński - 2010 r.

Wystawy:

Współautor wystawy fotograficznej "Antoni Maszewski - olimpijczyk 1936r., żołnierz 2 korpusu." - 8.06.2008 r.
Autor wystawy fotograficznej "Historia LZS ŚWIT Kamieńsk" - 3.04.2010 r
Współautor wystawy fotograficznej "III Krajowa Konferencja Samorządy R.P. dla Jana Pawła II" – 2008 r.
Współautor wystawy fotograficznej "Kamieńszczańskie rocznice, uroczystości, wydarzenia" – 2008 r.
Współautor wystawy fotograficznej "Kamieńsk dawniej" – 2010 r.

Multimedia:

Współautor prezentacji multimedialnej "Jan Paweł II - I Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kamieńsk" – 2008
Współautor prezentacji multimedialnej "Kamieńszczańskie przemiany 2002-2010." – 2010 r.

Medalierstwo:

Współautor projektu graficznego medalu upamiętniającego nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – 2000 r.
Autor projektu graficznego medalu mjr Antoniego Maszewskiego – 2008 r.
Autor projektu graficznego medalu III Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II – 2008 r.
Współautor projektu graficznego medalu 15-lecia odzyskania praw miejskich przez Kamieńsk – 2009 r.

8. Odznaczenia.

Złota Odznaka Honorowa LZS – 1991 r.
Medal KWP "60 rocznica mordu dwunastu żołnierzy KWP" - 27.03.2006 r.
Dyplom Zarządu PZP "Za wybitny wkład w rozwój Polskiego Pszczelarstwa" - 20.08.2006 r.
Odznaka 30-lecia OZPN w Piotrkowie Trybunalskim - 20.10.2006 r.
Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju" - 22.11.2006 r.
Brązowy Medal "Za zasługi dla policji" - 25.07.2007 r.
Srebrna Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego - 19.08.2007 r.
Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Łódzkiego Związku Piłki Nożnej" - 16.09.2007 r.
Medal "70 lecia LZS Świt Kamieńsk" - 16.09.2007 r.
Medal "Pomnik Jana Pawła II we Lwowie" – 2007 r.
Brązowy Medal "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" - 11.11.2007 r.
Srebrny Krzyż KWP - 29.12.2007 r.
Medal "III Krajowa Konferencja - Samorządy RP dla Jana Pawła II" - 28.03.2008 r.
Medal "mjr Antoni Maszewski - 08.06.2008 r.
Odznaka "Za zasługi dla wojewódzkiego zrzeszenia LZS w Łodzi" - 10.08.2008 r.
Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - 18.11.2008 r.
Złoty Krzyż KWP - 17.12.2008 r.
Złota Odznaka 15-lecie SPMK - 19.04.2009 r.
Medal "15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk" - 19.04.2009 r.
Złota Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego - 06.09.2009 r.
Medal "Pro Memoria"- 08.11.2009 r.
Medal "70 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego" - 08.11.2009 r.
Medal "Pomnik Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" w Kamieńsku" - 08.11.2009 r.
Medal "Mater Verbi" - 19.09.2010 r.
Medal „10 lat IPN” – 14.12.2010 r.
Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" - 1.03.2011 r.
Medal wybity dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II - 27.04.2014 r.
Odznaka 20 - lecia SPMK - 7.07.2014 r.
Medal "Świadek Historii" - 16.11.2016 r.


Grzegorz Turlejski Copyright © 2011 All Rights Reserved!
Projekt i wykonanie: Grzegorz Turlejski.