Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania, o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!


Święty Jan Paweł II (Zamość, 12 czerwca 1999).

18.11.2002 r. rozpocząłem pracę na stanowisku burmistrza Kamieńska i pracowałem do 13.12.2010 r. W tym czasie z brudnego, szarego i zaniedbanego miasta i gminy, staliśmy się miastem i gminą czystą, kolorową i zadbaną. Wyremontowane budynki użyteczności publicznej, nowe drogi asfaltowe, nowe chodniki, kanalizacja sanitarna i burzowa, rozbudowana oczyszczalnia ścieków, poprawa bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego, inwestycje sportowe i turystyczne wydatnie uzdrowiły chory i nudny wizerunek miasta i gminy oraz poprawiły ochronę naszego środowiska naturalnego. W zakresie ochrony środowiska zostaliśmy finalistą w zaszczytnym wojewódzkim konkursie Ekolider 2008, a w ogólnopolskim konkursie w zakresie modernizacji kompleks budowlany Remiza OSP i Dom Ludowy otrzymał nominację do tytułu Modernizacja roku 2007. Na Górze Kamieńskiej powstały dwie inwestycje o znaczeniu krajowym – park elektrowni wiatrowych i nartostrada. Wielkim naszym wewnętrznym sukcesem było uratowanie przed zamknięciem Komisariatu Policji oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W pierwszym przypadku został wybudowany w ciągu kilku miesięcy nowy budynek na potrzeby komisariatu, w drugim przypadku gmina przejęła od powiatu radomszczańskiego do prowadzenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Tzw. opozycja torpedowała obydwa przedsięwzięcia. Nawet nadanie Publicznej Bibliotece imienia Marii Konopnickiej wzbudziło kontrowersje. Nie brakowało również wyszukanych i niewybrednych ataków na moją osobę - anonimy, donosy i paszkwile, stwarzanie fikcyjnej rzeczywistości, szerzenie niechęci i nienawiści przemyślanej i wyszukanej, nie zdołały zatrzymać procesu odnowy miasta i gminy Kamieńsk. Bowiem jak pisała poetka – próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. W każdym zakątku gminy widać zmiany na lepsze. Nasze miasto i nasza gmina to nasz wspólny dom, za który wszyscy ponosimy odpowiedzialność przed Bogiem, historią i przyszłymi pokoleniami.
grzegorzturlejski@op.pl


Ważne linki:

Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie.
Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II.
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska.
Strona poświęcona Kazimierzowi Górskiemu.Grzegorz Turlejski Copyright © 2011 All Rights Reserved!
Projekt i wykonanie: Grzegorz Turlejski.